Privatlivspolitik – 1. maj 2018

Privatlivspolitik for Mærk-dig-selv.dk

 

Mærk-dig.selv.dk– Dataansvar:

Mærk-dig-selv.dk behandler personoplysninger, hvorfor denne privatlivspolitik er beskrevet for at give dig oplysning om, hvordan personoplysninger behandles.

Personoplysninger anvendes kun til helt bestemte og relevante formål og data slettes efter endt forløb, når de ikke længere er nødvendige. De oplysninger, som gemmes efter endt forløb er navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt faktura.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

Mærk-dig-selv klinikken er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson                          Trine Hansen 

Mail:                                           Trih86@hotmail.com

Mobil:                                         + 45 60 67 92 13

 

Behandling af personoplysninger:

Mærk-dig.dk-selv.dk anvender og behandler følgende personoplysninger på kunder

Personoplysninger som:

1.  Navn

2.  Adresse

3.  Mailadresse

4.  Telefonnummer

5.  Aftale om forløb

6.  Faktura

7.  Oplysninger i logbog

8.  Dato for sessioner

9.  Noter, opfølgningsaftaler og opgaver mellem sessionerne.

Der er alene tale om oplysninger efter Persondataforordningens artikel 6

Hvor kommer oplysningerne fra:

Normalt kommer oplysningerne alene fra dig – nogle gange fra andre du kender, når du har sagt ja til at blive henvist til eller blive kontaktet af Mærk-dig-selv.dk.

 

 

 

 

 

Formål med behandling af dine personoplysninger:

Mærk-dig-selv.dk behandler dine personoplysninger til følgende:

 

 • Administration af din relation til Mærk-dig-selv.dk.
 • Indgå aftale, kontrakt og sende faktura.
 • Notater og opgaver - som anvendes i selve det indgåede forløb.
 • Opfyldelse af lovkrav (f.eks. bogføring af faktura).

 

Mærk.dig-selv.dk behandler og opbevarer kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang der behandles og opbevares kundeoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil dette alene være motiveret af berettigede/legitime interesser som:

 • Aftale om rammer for kontrakten.
 • Opfyldelse af indgået aftaler.
 • Opkrævning af honorar og vederlag.
 • Opbevaring af kontaktoplysninger.
 • Opbevaring af dokumenter – som kræves grundet lovkrav f.eks. Bogføringsregler.

 

Samtykke:

Oftest vil behandling og opbevaring af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Hvis der i et sjældent tilfælde skal indhentes og anvendes et samtykke for at behandle og opbevare personoplysninger til formål beskrevet ovenfor, vil et samtykke blive indhentet.

 

Det er altid frivilligt om du vil give samtykke, og du vil altid kunne trække det tilbage.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Mærk.dig-selv.dk videregiver ingen af dine personoplysninger til andre. Hvis videregivelse ønskes, vil det kun ske, hvis det er aftalt med dig, og der er givet samtykke hertil.

 

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når Mærk-dig-selv.dk behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt format).
 • Retten til indsigelse.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Mærk-dig-selv.dk ́s behandling, ved at henvende dig til Mærk-dig-selv.dk – kontaktoplysninger står ovenfor.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøges det om betingelserne er opfyldt, gennemfører i så fald ændringer og sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken:

Mærk-dig-selv.dk forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på Mærk-dig-selv.dk.